English (Norsk beskrivelse nedenfor / Norwegian description below)
Håvar worked for NRK Troms for 8 weeks. In this time he covered 7 news articles and did other noteworthy things.
Created a movie render of a moving 3D map illustrating algae activity in North Norwegian sea that was killing thousand tons of Fish. (Was shown on television across country.)
Created movie render of moving 3D map of mountain where foreign hikers braved the enviroments and fell to their deaths. I illustrated route chosen and where the tragedy occured. (Made district television news. This news article uses a still picture from that 12 second animation.)
Did illustrations/animation/editing for NRK Troms radio news which made best news reporting of the year:
(Based on award winning interview as seen here: https://www.nrk.no/troms/_arets-beste-intervju_-i-nrk-troms-1.14712126 )
Did illustrations/animation/editing piece from a NRK radio interview:
Did a custom graph displaying how much the top ten mayors in Norway are economically worth:
Mountain Avalanche prototype. (NRK asked if I could make a small scale 3D-illustration of a mountain avalanche as a prototype within a short amount of time from scratch.)
Other contributions:
Innovated new methods to present news content on different digital platforms
Attended the daily news briefing every week day and offered opinions on graphical matters and topics relevant to technology and developement.
Consulted different departments about visual concepts that would work best for different platforms (Animation, charts and graphs, color theory, 3D modelling and animation, illustrations, photography, television, computers, phones and tablets and so forth)
Offered tech assistance on Adobe and computer products to co-workers.
Just being an over-all pleasant fellow and offering encouragement where-ever needed.
Norsk
Håvar jobbet for NRK Troms i 8 uker. Her dekte han 7 nyhetsartikler og andre merkbare gjøremål.
Skapte film-render av bevegende 3D kart som illustrerer algeoppbomstring i Nord Norsk hav som drepte tusenvis av fisk. (Ble vist frem på Kveldsnytt over hele landet.)
Skapte film-render av bevegende 3D kart som illustrerte fjell hvor turister omkom på tur. Her viser jeg hvordan rute de tok og hvor ting gikk galt. (Ble sendt på distriktsending på TV. Men lenken viser bare et stillbilde fra et 12-sekunders animasjonsprosjekt.) 
Gjorde illustrasjon/animasjon/redigering for NRK Troms radio nyheter for årets radiointervju:
Gjorde illustrasjon/animasjon/redigering fra NRK radiointervju:
Lagde en egen graf som viser til hvor mye de topp 10 rikeste norske politikerne er økonomisk verdt:
Fjellskred prototype. (NRK spurte om jeg kunne lage en små-skala 3D animasjon av et fjellskred som en prototype på kort tid fra grunnen av.)
Andre bidrag:
Innoverte med nye metoder til å presentere nyheter på angående forskjellige digitale plattformer.
Var med på daglige møter angående nyheter og mulige ledetråder hver ukedag og tilbydde muntlige innfall på grafiske gjøremål og andre emner relevant til teknologi og utvikling. 
Konsulterte forskjellige avdelinger om visuelle konsepter som kan fungere best på forskjellige platformer (animasjon, kart og grafer, farge teori, 3D-modellering og animasjon, illustrasjon, fotografi, TV, datamaskiner, telefoner og tablets osv.)
Bidro med teknisk assistanse angående Adobe, computer-relaterte produkter og maskinvare for andre medarbeidere.
Var ellers bare en hyggelig fyr som tilbydde oppmuntrende ord til medarbeidere når det trengtes.
Back to Top