Owner of Frost Axe Entertainment
Håvar Larsen
English:
Born in Norway.
Master graduated from University of Agder (UiA)
Masterutdanning: Multimedia and Educational Technology
Bachelor graduate from Noroff University College, Kristiansand
Bachelor degree: Interactive Media - (with focus on) Games

Software speciality: ZBrush, Keyshot, Photoshop and Unreal Engine
Aliases: Lars3D and Håvar Spitzburger
Born and raised in the North of Norway, Håvar (often referred to as “Lars” or “Spitzburger”) works today chiefly as an illustrator, 3D modeler, and digital sculptor. However, it’s not uncommon for him to assume other roles such as graphic designer, character concept artist, film editor and director. He actively keeps up with the latest technology and artistic techniques to remain competitive in a dynamic and evolving market by attending formidable online tutorials and courses. For example, he spent a few months studying pencelling with Riot Game's Alvin Lee, and another period digitally painting with Andrew Hou.
Håvar is currently freelancing at Arctic Publisher as Art Director, where he illustrates book covers, perform graphic designs and IT-work. This responsibility involve managing the website, administrating visual layout of books and posters, as well as working with photo, film and sound. At times, Larsen also translates between Norwegian and English, both in written and spoken format.
Håvar's personal tastes gravitates towards pop culture art like video games, board games, comicbooks, TV series, movies, and books. This is where he finds most of his inspiration to produce his own work.
Norsk:
Født i Norge
Mastergradert fra University of Agder (UiA)
Masterutdanning: Multimedia and Educational Technology

Bachelorgradert fra Noroff University College, Kristiansand
Bachelorgrad: Interactive Media - (med fokus på) spill

Software speciality: ZBrush, Keyshot, Photoshop, Unreal Engine and Adobe XD
Aliaser: Lars3D og Håvar Spitzburger
Født og oppvokst i Nord-Norge, Håvar (ofte referert til som «Lars» eller «Spitzburger») jobber i dag som illustratør, 3D modellør og digital skulptør. Men nå er det heller ikke uvanlig at han tar på seg andre hatter som for eksempel; grafisk designer, karakterkonsept artist, filmredigerer og regissør. Han holder seg oppdatert på de nyeste trender, teknologi og artistiske teknikker for å holde seg konkurransedyktig i et dynamisk og evolverende marked ved å delta på formidable online opplæringsprogrammer og kurs. For eksempel brukte han noen måneder på å studere blyanttegning med Riot Game's Alvin Lee, og noen måneder til for å male digitalt med Andrew Hou.
Håvar freelancer for øyeblikket hos Arktisk Forlag som kunstnerisk leder, hvor han illustrerer forsider på bøker, driver med grafisk design og IKT-arbeid. Dette ansvaret innebærer bl.a. å skape og vedlikeholde nettsiden, administrere visuelt layout på bøker og plakater, og det er generelt mye arbeid med foto, film og lyd. Til tider oversetter Larsen også mellom norsk og engelsk, både i skriftlig og muntlig format.
Håvar sin personlige smak trekkes ofte og naturlig nok mot popkultur-kunst som videospill, brettspill, tegneserier, TV-serier, filmer og bøker. Dette er hvor han finner en stor del av sin inspirasjonen sin til å produsere eget arbeid.
Back to Top