Owner of Frost Axe Entertainment
Håvar Larsen
English:
Master's degree: Multimedia and Educational Technology (UiA)
Bachelor’s degree: Interactive Media - (with focus on) Games (Noroff)

Software specialty: Unreal Engine, Pixotope, ZBrush, Keyshot, and Photoshop
Aliases: Lars3D and Håvar Spitzburger
Born and raised in the North of Norway, Håvar works today chiefly as an Unreal Engine generalist, illustrator, 3D modeler, digital sculptor, and blueprinting generalist (C++). However, it’s not uncommon for him to assume other roles such as graphic designer, character concept artist, film editor, director, and consultant. He actively keeps up with the latest technology and artistic techniques to remain competitive in a dynamic and evolving market. He does this by assisting creative companies and by attending formidable online courses. For example, he spent a year consulting Pixotope and its customers on virtual production. He also provided training for customers and staff and performed QA testing as well. Furthermore, he studied penciling with Riot Game's Alvin Lee, and learned digital painting with Andrew Hou.
Håvar is currently freelancing at Orbis as a freelancing consultant and acting as art director and IT manager for Arctic Publisher. Additionally, he adeptly bridges the gap between Norwegian and English through written and spoken communication.
Håvar's personal tastes gravitate towards pop culture art like video games, board games, comicbooks, TV series, movies, and books. This is where he finds most of his inspiration to produce his own work.
Norsk:
Mastergrad: Multimedia og pedagogisk teknologi (UiA)
Bachelorgrad: Interactive Media - (med fokus på) Spill (Noroff)
Programvarespesialitet: Unreal Engine, Pixotope, ZBrush, Keyshot og Photoshop
Aliaser: Lars3D og Håvar Spitzburger

Håvar er født og oppvokst i Nord-Norge, og jobber i dag hovedsakelig som Unreal Engine-generalist, illustratør, 3D-modeller, digital skulptør og blueprinting-generalist (C++). Imidlertid er det ikke uvanlig for ham å påta seg andre roller som grafisk designer, karakterkonseptkunstner, filmredaktør, regissør og konsulent. Han følger aktivt med på den nyeste teknologien og kunstneriske teknikker for å forbli konkurransedyktig i et dynamisk og utviklende marked. Dette gjør han ved å delta hjelpe kreative selskaper, og samtidig deltar på formidable online veiledninger og kurs. For eksempel brukte han et år på å konsultere Pixotope og dets kunder om virtuell produksjon. Han ga også opplæring for kunder og ansatte og utførte QA-testing også. Videre studerte han blyant med Riot Games Alvin Lee, og lærte digital maling med Andrew Hou.
Håvar frilanser for tiden hos Orbis som frilanskonsulent og fungerer som art director og IT-ansvarlig for Arctic Publisher. I tillegg bygger han dyktig bro mellom norsk og engelsk gjennom skriftlig og muntlig kommunikasjon.
Håvars personlige smak graviterer mot popkulturkunst som videospill, brettspill, tegneserier, TV-serier, filmer og bøker. Det er her han finner mesteparten av inspirasjonen til å produsere sitt eget arbeid.
Back to Top