English:
Frost Axe offers a number of services such as creating and designing
- character concepts
- bipedal 3D models
- digital sculpts
- animation
- illustrate images

These assets can for example be used in commercial media products like video games, film or personal use.
Pricing and time schedule is estimated through consultation.
Norsk:
Frost Axe tilbyr en rekke tjenester som å skape og designe
- karakterconsepter
- tobeinte 3D figurer/modeller
- digitale skulpturer
- animasjon
- illustrere bilder

Disse kunstressursene kan for eksempel brukes i kommersielle medieprodukter som videospill, film eller personlig bruk.
Pris og tidsplan er estimert gjennom konsultasjon.
Back to Top